Ett stort tack till alla som på olika sätt under året ideellt har arbetat i föreningen och fått allt att fungera, dvs allt ifrån gräsklippning, städning, bakning, snickeri  mm!! 

Ett nytt år innebär också att det är dags att betala in medlemsavgiften för hembygdsföreningen så vi passar på att redan nu påminna om detta.

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kr/person och betalas enklast in genom insättning på plusgiro 60 42 82 – 4. Ange vem betalningen gäller.

Image


Förening:

Vartofta-Åsaka Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Johan Jönsson (2022-10-09 22:39:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Johan Jönsson (2023-04-10 19:50:29) Kontakta föreningen