Bli medlem

Att bli medlem i hembygdsföreningen kostar 150 kr. Medlemsavgiften kan sättas in föreningens plusgiro 60 42 82 – 4. Ange vem betalningen gäller.

Glöm inte att maila oss om du har bytt adress, telefonnummer eller mailadress till adress: [email protected]. Så har vi möjlighet att skicka ut information om våra aktiviteter!

Använd gärna medlemsförmånen att hyra vår hembygdsgård till 50% av ordinarie pris.