Lekplatsområdet i Skånes Värsjö


Image

Image

Lekplatsen i Skånes Värsjö är öppen för allmänheten.

Värsjö Byalag svarar för drift och underhåll av lekplatsområdet och dess utrustning och ser till att god ordning råder inom lekplatsområdet.

Örkelljunga Kommun / Samhällsbyggnadsenheten svarar för och bekostar årlig besiktning av lekplatsen och att ansvarsförsäkring finns samt har äganderätten till den tillhandahållna lekutrustningen.

På lekplatsen råder det enligt lag rökförbud.

Söder om lekplatsen finns ett grönområde med fotbollsmål, bänkar och grillplats.

Norr om lekplatsen finns en boulebana, vilken är fri för allmänheten att spela på. Ingen bokning behövs, utan det är först till kvarn som gäller. Var och en tar med egen spelutrustning.

Vänligen lämna området i det skick som du själv vill finna det i.

Förening:

Värsjö Byalag

Skapad av: Anders Olandersson (2019-01-14 09:39:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Olandersson (2019-11-23 20:13:07) Kontakta föreningen