Sevesgård Hanses

Stråvalla 6:2 Seved Larsgård. Sevedsgård, Hanses