Knipple Gunnars

Knipple Gunnars Åkraberg 2 Anders Svensgård

Ägare:

Karl Gunnar Johansson *1916-11-15 i Värö.

Agnes Ingegerd Johansson*1925-02-11 i Spannarp.