Knipples

Knipples Åkraberg 2 Anders Svensgård

  1. Ägare
    1. Bror Elmer Johansson *1900-09-19 i Träslöv
    2. Johan Alfred Johansson *1872-02-13 i Värö

    Augusta Olofsdotter *1874-10-14 i Värö