Hästavallen

Åkraberg 1:5 och 1:7 Åkrabergs Snickerifabrik eller Hästavallen.

Ägare

  1. Johan Bernt Johansson          *1882-06-06 i Värö

Hilma Kristina Johansson     *1880-03-09 i Värö

  1. Gustav Viktor Johansson       *1910-05-01 i Värö

Junis Ingeborg Andersson      *1915-01-26 i Ås