Värö Klockaregård

Värö 2:1c Klockaregården. Tidigare Klockarboställe. Bostadshuset avstyckat används som bostad.