Norvära

Norvära by i norra delen av Värö. Nolvära.