Målare Karls

Sunvära 4: Arvid Nilsgård. Målare Karls, nu Månse Göstas. Hus byggt på 1950-tal.