Järnvägsbroar Viskan

Järnvägen Halmstad - Göteborg färdig 1887 då de första broarna byggdes på platsen.

Bilden visar bygge av nya broar 1912.