Lyckebo

Sunvära 10:? Löckebo, Skomagarns. Bostadshus.