Lilla Sunnvära, Nasaret

Del av byn Sunnvära som vid Laga Skifte fick flytta ut till Lyckegärde.