Videbergs hamn

Var tidigare hamn för fiskebåtar, numera småbåtshamn och hamn för Ringhals kärnkraftverks verksamhet.