Norlings

Före Laga skiftet i Backa by Ca 1850 beläget på Backa 16: