Torna

Backa 19:2 Lars Andersgård,Torna.

TORNA GÅRD är en av de äldsta kvarvarande gårdarna som bevarats och renoverats med varsam hand och där en del av den forna tidens atmosfär fortfarande kan upplevas när man kliver in på den stensatta kringbyggda innergården.

Torna gård är troligen den enda gård som  även före Laga Skiftet låg utanför Backa by.


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2016-02-11 16:29:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-10-09 20:29:17) Kontakta föreningen