Hulta Peternelles

Backa 6: Jöns Svensgård. Hulta Peternelles, torp byggt som bostad åt änkan Anna Petronella Olsdotter född till Pardises. Torpet revs i slutet av 1940-talet.