Båles Rös

"Bårs Rös" gravröse beläget på Backa 2 Brattås vid Limabacka.
Beskrivning1) Röse, 28 m diam och intill 3 m h. Stenarna är 0.2-0.6 m st,både runda och kantiga. Rösets topp är avplanad, 15 m diam. Imitten en grop, 7 m diam och 2 m dj. Rösets sluttningar ärrelativt branta.10 m, NV om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 13 m diam och 0.3 m h. Sekundärtövertrovad. Kantvall, 2-2.5 m br och 0.4-0.5 m h. Möjligen ärdenna sekundärt uppkommen pga utplockning. Ytan omplockad intillett djup av 0.2 m.Beväxt med ljung, några enbuskar samt en större björk.6 m, VNV om nr 2 är:3) Stensättning, rund, 12 m diam och 0.2 m h. Sekundärtövertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.1-0.3 m st. 1 sten ärdock intill 0.9 m st. Ställvis antydan till kantvall, ca 2 m broch 0.3 m h. Möjligen är denna sekundärt uppkommen i samband medurplockning. Stensättningens yta ojämn intill ett djup av 0.2m.Beväxt med ett 20-tal mindre enbuskar, ett fåtal lövbuskar samtljung.VNV om desa stensättningar beskriver GBG inv. flera gravar blaskadade rösen. I området finns ett flertal skyttevärn samtstenpackningar av obestämd karaktär. Dessa kan utgöra rester avgravar och bör därför bevakas.
Terräng: Krön av låg, men i terrängen väl markerad, grusås (VNV-ÖSÖ).Skogsmark.
Tradition: När bönderna körde sten från röset fick de se att Backa by brann.men när de kom hem, upptäckte de att de hade sett en synvilla.De förstod då att de inte skulle ta sten från röset.


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 15:00:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 15:00:25) Kontakta föreningen