Janssons Smedja

Backa 6: Janssons Smedja. Frits Jansson startade här smidesrörelse som senare fortsattes av sonen Jan. Nu åretruntsbostad.