Pardises

Backa 6.4 Jöns Svensgård. "Pardises"

Nr 6 Backa Sven Jönsgård, »Pardises». Sekundärnamnet på hemmansdelen är ett av de många Paradis, som anknyter till den gamla sägnen om ende överlevande mannen i en pestdrabbad by. Han ger sig ut på vandring för att söka mänsklig kontakt och finner den hos en kvinna, som även hon kvarlämnats ensam i sin by. Vid mötet utropar han: »Här är paradiset».
I Värö sammankopplas händelsen ibland med böldpestepidemin 1711-12. Då hade emellertid Anders Persson »af Pardijs» varit bosatt i Värö ända sen 1688. Detta år kom han från gården »Paradis» i Ås sn och blev genom giftermålet åbo på den aktuella gården i Värö. Han dog 1742 vid 79 års ålder.
Utbredningen av namnet Paradis kan troligtvis förknippas med västgötaknallarnas affärsvandringar. I Fritsla sn nämns hemmanet Paradis 1540, i nyssnämnda Ås sn söder om Värö 1592 och i Värö 1688. Även Fjärås sn har ett Paradis i Vallby (ingen datering). Enligt en tulljournal från Borås 1639 var staden hemvist för en genantborgare med namnet Paradis.
Inga Bernander


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 12:43:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2018-11-21 21:16:14) Kontakta föreningen