Valla

Backa 4: "Valla" Bostadshus vid Vallavägen.