Nygård

Backa 17 Nygård Såldes till kommunen i slutet av 60talet delar av marken till backa 5 Nybengts. Bostaden upprustad av Värö Bruk och använd som bostad.