Svahns

Backa 8: Svahns tidigare Sandhålens. Torp på Gunnagårds marker utbyggt till åretruntbostad.