Engelsmannas

Backa 7:2 Engelsmannas. Ursprungliga läget. Gården flyttades i samband med järnvägens dubbelspårsutbyggnad.

Nr 7 Backa Hans Nilsgård, »Engelsmannas» eller »Norrmans». I slutet av 1600-t. kom två ryttare till Värö. Den ene hette Lars Larsson och den andre Anders Larsson, båda med tillnamnet Engelsman. Troligtvis var Anders son till Lars. Den sistnämnde var änkling och gifte sig med en änka på den ena hemmansdelen av Hans Nilsgard. Nar ryttaren Anders Engelsman av Backa dog 1710, uppges han ha varit född i Sal(e)by, Skånings hd, vilket ligger i Västergötland. I handlingar från ett lagmansting i Backa återfinns »Ehrlige och Beskel. danneman Lars Ängelman». Bybefolkningen säger än i dag, att de båda ryttarna fått namnet Engelsman, därför att de ej kunde tala svenska!
Någon gång under 1890-t. gifte sig den i Oderljunga i Skåne 1861 födde Johan Peter Norrman med dottern på nr 7 Backa. Han arbetade först vid järnvägsstationen i Varberg under några år. Sedan övertog han hemmansdelen efter sin svärfar. Båda sekundärnamnen brukas.
Inga Bernander


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 11:14:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2018-11-22 16:46:08) Kontakta föreningen