Skrivaregården, BePes

Backa 19:4 Lars Andersgård Skrivaregården BePes
Nr 15 Back a Tore Hansgård, »Skrivaregården». En hemmansdel har fått sitt sekundärnamn efter en beställning vid ryttmästare Leijonrahms kompani nämligen mönsterskrivarens.
Denne civilmilitäre befattningshavare förde rullorna, skötte kassaväsendet samt innehade högsta underofficers graden. Den förste tjänsteinnehavaren hette Sven Wenbo.
Skrivaregårdsnamnet har sedan även tillämpats på en hemmansdel av nr 19 Backa Torna Lars Andersgård. Förklaringen till att så skett har sin grund i att ett stort skifte av nr 15 Backa under sista hälften av 1800-t. genom köp lagts samman med en hemmansdel på nr 19.
De båda till en gård sammanslagna hemmansdelarna nämns emellertid även »Beppes». Detta sekundärnamn är bildat av Berndt Petter Johanssons förnamnsinitialer. F. i Värö 1857 kom B P Johansson från nr 6 Sunvära via nr 11 Backa o. 1900 som gårdbo till nr 19 Backa.
Inga Bernander «


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2016-02-16 11:41:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:32) Kontakta föreningen