Hultakullen

Hultakullen område med lägre klippor och inssprängda betesmarker, rester av fornminne "Knektagrava" och torpruiner vid Klosterfjorden och gården Pardises.