Lille Karls

Backa 21:10 Lelle Karls. Torp tillhörigt Svenningsgård. senare friköpt. Nu bostad