Bengts Åkes

Backa 20:3 Jöns Hansgård. Ny plats för bostadshusen från gården Bengts. "Bängs".
Flyttade vid dubbelspårsutbyggnaden.