Furet

Backa 17: Furet, Skomagarns.Byggnaderna försvann i samband med dubbelspårsutbyggnaden.