Backa Badhus

Backa 4: "Badhuset". Badhus med bastu och karbad. Användes 1930-tal till första halvan av 50-talet. Senare använt som förråd.