Freds

Backa 16: Amund Torsgård. Freds, småhus beläget vid nuvarande järnvägsviadukt.
På 1950-talet startade Ivar Pålsson här företaget Pålssonplåt. Huset flyttat i samband med att viadukten byggdes. Finns nu på Backa 6.