Horslars

Backa 4:2 b. Horslars. Numera försvunnen gård.
Nr 14 Backa Anders Pers gård, »Horslaregården», och nr 4 Backa Anders Persgård, »Horslars, har ej endast samma jordeboksnamn, utan två åbor med samma yrke har bott på var sin gård på vardera hemmanet.
»Horslaregården» blev under första hälften av 1680-t. tilldelat kavalleriindelningen som lönehemman åt hovslagaren vid ryttmästare Leijonrahms kompani av Änkedrottningens Livregemente till häst. »Hoffslagaren Daniel Maas, medh Hr Leijonrahrns Sedhel försedd, Copulerat med Enkian Kierstin And. af Lahall (C: 1 s 17)
»Horslars» innehades från 1719 av en hovslagare Erich Een från Perstorp i Skåne. Han gifte sig 1720 med en änka från Backa och framlevde resten av livet - han dog 1751 - som mästare i sitt yrke.
Den varierande utformningen av de båda sekundärnamnen Horslaregården och Horslars - utesluter på ett enkelt sätt varje missförstånd om viIken gård som avses.
Inga Bernander «


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-21 22:48:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2018-11-21 20:57:42) Kontakta föreningen