Ungens, Tvillings

Ångens eller Twelings. Båtsmanstorp bå Backa 20:3 Jöns Hansgård.
Båtsmännen på torpet hade namnet Tvilling.
Sista boende på torpet var bröderna Johan och Frans Unge.
Revs i slutet av 50 eller början av 60-talet.