Yttre kvarn, Limabacka kvarn

Backa 2:9 Anders Björnsgård. Limabacka kvarn, tidigare Backa "Yttre kvarn". Tidigare en väderkvarn, numera Valskvarn.