Axas

Backa 21:? Axas. Torp tillhörigt Svenningsgård. Senare friköpt. Nu sommarbostad.