Zackrissons kvarn

Backa 8:7 Gunne Svensgård. Zackrissons kvarn. Först en Väderkvarn senare en Valskvarn
försvann på 1970-talet.