Swälens

Torp beläget på en Allmänning, "Backa Lertag". Vid Backa 5:5. Torpet förstördes av eldsvåda efter blixtnedslag på 1930-talet.