Eddes

Backa 21:6 Eddes. Torp tillhörigt Svenningsgård. Senare friköpt. Nu sommarbostad.