Värögården

Backa 15: Värögårn. Tidigare Godtemplarhus, Danslokal en tid Plåtslageri. Nu bostad.