Klases

Backa 6:2 Jöns Svensgård. "Klases"

N r 6 Backa Sven Jönsgård, gården »Klases» efter Clas Bengtsson från Norvära, som år 1677 gifte sig med dottern på gården. Clas Bengtsson avled 1705 i en ålder av 54 år, alltså född ca 1651. Dottersonen Clas Jönsson flyttade vid sitt giftermål med en flicka från Vendelsö år 1741 till nr 2 Bua Oluf Larsgård. Denna hemmansdel kallas också ) »Klases».
Inga Bernander


Förening:

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Skapad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2014-06-21 19:43:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värö-Stråvalla Hembygdsförening (2016-02-16 09:58:48) Kontakta föreningen