Sellbergs

Backa 21: Anders Olsgård. Torp på Svennesgård uppkallat efter skomakaren
Per Gustaf Sellberg född 1816-02-12 i Örebro. Försvann i början av 1900-talet.