Backs

Backs Backa 9 Nils Andersgård.

Byggd på 1940 talet efter att tidigare huset brunnit. Inrymde före automatiseringen Väröbacka telefonstation.