Larse Annas

Backa 10: Larses, Larse Annes. Tidigare även kallat "Laje Larses" efter en tidigare ägare som bland annat hade lönnkrog på platsen.