Backa

Backa. Centralt belägen i Värö vid Järnväg och gamla riksvägen.