Skäret

Skäärt. Mindre skär i inre Klosterfjorden. Hade fram till 1960 talet landförbindelse, nu drygt hundra meter från fastlandet.