Viken

Viga. Mindre havsvik vid Lahall, sedan början av 1960 talet på grund av erosion mera likt en bukt.