Klosterfjorden

Grund havsvik där där Viskan mynnar.