Skräddarns

Skräddarns Hornarp 1:5 beläget vid Nyebro. Tidigare bodde en skräddare där.