Kamras

Torp under Lingome 13 "Smeas" beläget i "Kammerlyckan". Torpet är numera avvecklat och huset flyttades till Skällåkra. I lyckans sydvästra hörn finns hävderna kvar liksom syrenträd och buskar.