Dyrren

Gården är usprungligen en avstyckning från "Linåsas" Lingome 5.